Achtergrond

Achtergrond

 

Ik heb een voorliefde om mensen in teams en groepen met zichzelf en met elkaar in verbinding te brengen. Mensen bewust maken door het aanspreken van de verschillende zintuigen dat lichaam en geest een eenheid vormen en dat we op ons best zijn als’ we onszelf zijn!’

Wanneer we vanuit onszelf handelen, nemen we verantwoordelijkheid, maken we bewuste keuzes en zijn we ons bewust van onze drijfveren (behoeften) van waaruit we handelen. Om vanuit onszelf te handelen, hebben we op ontdekkingstocht te gaan in onszelf en de verbinding met elkaar, als groep en als organisaties aan te gaan.

Thuiskomen in jezelf staat voor mij gelijk aan duurzaamheid; je beleeft en belichaamt je handelen. Dat is in tegenstelling tot handelen vanuit alleen het denken of alleen het gevoel.
Thuiskomen in jezelf, handelen vanuit je ‘kern’ is contact maken met je intuïtie, je denken, je gevoel, je behoeften, je richten op wat je wilt dat groeit en je losmaken van beperkende gedachten. Voor anderen is dit waarneembaar in je non–verbale uitstraling. Je voelt je energiek en de energie stroomt weer.

Mijn voorliefde om mensen met zichzelf en elkaar te verbinden, is ontstaan op jonge leeftijd en is gekoppeld aan iets wat ik altijd heb geweten en waar ik mij recentelijk bewust van ben geworden. “Ik heb altijd geweten dat wanneer we kunnen ‘toelaten’ dat alles er mag zijn, er ruimte ontstaat om onze eigen kracht naar boven te brengen. We hebben toegang tot onze eigen levensenergie en kunnen weer verder stromen”.

Ik geloof dat ‘echte beperkingen niet bestaan!’ Situaties die enige drukte of stressgevoelens oproepen, maken dat we terug grijpen naar strategieën of mechanismen waarin we onszelf veilig en vertrouwd voelen. Zonder dat we ons altijd bewust afvragen of die strategieën of mechanismen ook effectief zijn in die situatie. Het herhalen van oude patronen kost meer tijd en energie en werkt minder efficiënt, dan de verbinding aan te gaan met jezelf. Stil te durven staan en contact te maken met je lichaam, je gevoel en je denken. Om vervolgens te beleven wat de beweging is die je van binnenuit hebt te maken.

Mijn persoonlijke ervaringen in terugvallen op oude mechanisme heeft mij bewust gemaakt van de mechanismen die voor mij veilig en vertrouwd zijn en waarbij ik niet hoef na te denken. Ik heb geleerd dat deze mechanismen veelal niet voor, maar tegen mij werken.
Inmiddels ben ik zover dat ik er bewust voor kies meer stil te staan bij het moment, om datgene wat er is er te laten zijn in al zijn facetten. En vanuit contact met mijn behoeften, de keuze te maken om de beweging die zich van binnenin heeft ingezet te volgen en zichtbaar te maken in mijn handelen. Het gevolg: ik voel de energie weer stromen en mijn creativiteit, plezier en kracht nemen toe.