Teamontwikkeling

Wanneer medewerkers en manager
zich met elkaar verbinden...

Teamontwikkeling

Wanneer medewerkers en manager zich met elkaar verbinden op persoonlijk vlak (people attached) en inhoudelijk vlak (matter attached) leidt dat tot een TOP-team.

Een TOP-team is een team dat in staat is om te werken vanuit een veilige en stevige basis, waarin ruimte is voor openheid en eerlijkheid. Een TOP-team onderscheidt zich van een doorsnee team doordat een team:

  • betrokken is bij de organisatie en diens klanten;
  • productiever is;
  • onderling en naar derden probleemoplossend communiceert;
  • inhoud kan scheiden van de persoon;
  • minder ziekteverzuim en verloop van teamleden heeft.

Een TOP-team staat of valt met een stevige en veilige basis. Net als een muurtje dat scheef staat wanneer de basis (fundering) niet goed is gelegd. Sta jij als leidinggevende aan het begin van een nieuw te vormen team? Of verlang je er als leidinggevende naar om dat ‘steentje’ wat scheef ligt, recht te leggen? Neem dan contact op. Inner Touch helpt bij het verhelderen, adviseren en begeleiden van nieuwe en bestaande teams in het (opnieuw) creëren van de basis, door:

  • medewerkers ervan bewust te maken dat ieder teamlid een deel van de sleutel in handen heeft voor het creëren van een TOP-team;
  • gedrags- en communicatiepatronen tussen teamleden onderling en tussen de teamleden en de manager om te zetten in eenvoudige taal;
  • onderstromen (vaak onbesproken) uit het team naar boven te brengen en te verhelderen;
  • goed werkbare modellen in te zetten om bovenstaande te vereenvoudigen.

Ieder vraagstuk heeft een unieke aanleiding, daarom gaat Inner Touch vrijblijvend met de manager in gesprek, om helderheid te krijgen in de teambehoeften en teamdoelen. Dit gesprek wordt gebruikt om een passend aanbod te maken. Vormen van aanbod zijn: begeleiding teammiddag(en), intervisies, instructie, communicatie zoals feedback, kwaliteiten en eventueel andere vormen.