Zakelijke coaching

Jij hebt het zelf in handen!

Zakelijke coaching

Zakelijke coaching kun je om verschillende redenen inzetten. Bij persoonlijke dilemma’s, een persoonlijk ontwikkelingsvraagstuk of bij belemmeringen binnen het functioneren van medewerkers. Wat de oorsprong van de coachvraag ook is, tijdens het gesprek sta jij als medewerker centraal!

Jij hebt het zelf in handen!

Medewerkers die gemotiveerd zijn en worden ingezet op basis van hun kwaliteiten, die uitdagingen ervaren in hun werk en zich gezien en gesteund voelen, zijn medewerkers die hart hebben voor de organisatie. Diezelfde medewerkers zijn ook positief kritisch, denken mee buiten de geijkte kaders en nemen initiatief wat leidt tot betere organisatieprestaties.

Medewerkers die op deze manier in hun werk staan, hebben gemeen dat hun levensenergie stroomt. Ze hebben een balans gevonden in denken, voelen en handelen. Ze zijn er zich van bewust dat zij het verschil kunnen maken. Ze kunnen voor win-win gaan. Behoeften van zichzelf kunnen stroken met de behoeften van anderen, namelijk die van de organisatie, klant, collega, het team of de manager/ directeur.

Als leidinggevende is het fijn om te werken met zulke gemotiveerde medewerkers. Reëel is het echter om in te zien dat niet iedere medewerker zich in deze staat bevindt. De ene medewerker komt er zelf uit, een andere medewerker heeft tijdelijke ondersteuning nodig. Of het verlangen van het laten stromen van de energie nu vanuit de medewerker zelf komt of vanuit de behoefte of het gunnen van de leidinggevende, het moment is NU om contact op te nemen met Inner Touch.

Inner Touch kan je ondersteunen in het verhelderen van een issue dat speelt, door aan te sluiten bij de medewerker en woorden te geven aan wat niet zichtbaar maar veelal wel tastbaar is. Door het bepalen van een startpunt (waar sta ik nu?) en een eindpunt (waar wil ik naartoe?) creëer je een focus op de af te leggen weg in jezelf en naar buiten. Door inzichten te hebben in behoeften, het maken van keuzes en het eigen maken van nieuw gedrag en dat te ervaren in je werk, neem je verantwoordelijkheid voor jezelf (het heft in eigen handen) en ben je in staat je eindpunt (het resultaat) te bereiken.