Visie & missie

Een duidelijk doel

Visie

Iedereen is in staat om in vrijheid te kunnen leven en werken en de eigen levensenergie vrijelijk te laten stromen, wanneer je in contact bent met je eigen bron. Aangesloten op je eigen bron ervaar je motivatie, energie, zin en plezier van binnenuit. Je ervaart geen grenzen of beperkingen, zelfs niets binnen het systeem of de systemen waar je deel van uitmaakt. Bijvoorbeeld de organisatie waar je werkt, het team, de interactie met collega’s of je gezin.

Het laten stromen van de levensenergie maakt deel uit van de stappen die worden gezet op weg naar heelheid. De weg ernaartoe wordt gevormd door het verstevigen van je basis, het roer van je eigen leven in handen te nemen en je eigen koers te gaan varen.

Missie

In de huidige tijd is de druk op mensen groot. Externe factoren als recessie, organisatieveranderingen of veranderingen in de privésfeer kunnen van invloed zijn op het persoonlijk welbevinden van mensen en diens functioneren op het werk of in de privéomgeving. Mijn bijdrage om de levensenergie opnieuw te laten stromen of de stroom te versterken, is het verhelderen en woorden geven aan datgene wat onzichtbaar is, maar waar mensen of teams wel hinder van ondervinden.

Deze bijdrage kan ik leveren, doordat ik mij laat leiden door de volgende basisprincipes;

"Ik ben oké/ jij bent oké"

Zonder oordeel, vanuit een open mind mag ik en mag de ander er zijn. We kunnen anders denken, voelen en handelen en toch naast en met elkaar leven.

"Veranderen is mogelijk"

Iedereen kan veranderen, wanneer de bereidheid er is om naar zichzelf te kijken en ander gedrag uit te proberen.

"Iedereen kan denken"

Iedereen is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor de keuzes die hij maakt.